จำหน่ายเครื่องวัดในงานอุตสาหกรรม
เครื่องวัดความดัน ความเร็วลม อัตราการไหล ความชื้น อุณหภูมิ แก๊ส ความเร็วรอบ แสง เครื่องบันทึกข้อมูล เซนเซอร์วัดระดับ เซ็นเซอร์สี เซ็นเซอร์วัดความหวาน ระดับความดังเสียง โหลดเซลล์
Sensors & Transmitters
Portable Instruments
Data logger, Acquisition & Machine Vision
จำหน่ายเครื่องวัดเเละเซนเซอร์ pressure sensor manometer anemometer flow meter hygrometer Thermometer Sound level meter Air Quality meter Tachometer Solari meter Data logger load cell Oxygen Analyzer gas sensor Hydraulic Level Probes & Transmitters Strain gauges Air bubble sensors Color sensor Acceleration sensor Speed sensor Gyro sensor Brix sensor Laser Infrared camera

Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document